Zwroty i reklamacje

TRYB SKŁADANIA REKLAMACJI

 1. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta  w wypadku, gdy sprzedany Towar posiada wadę fizyczną  albo wadę prawną, są określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w szczególności:
  1. w formie pisemnej na adres podany w  §1 ust. pkt b. niniejszego Regulaminu
  2. w formie  elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy
 4. W celu  umożliwienia Sprzedawcy sprawnego rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie przez Klienta w reklamacji:
  1. istotnych informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
  2. żądania sposobu doprowadzenia Towaru do  zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od Umowy sprzedaży,
  3. danych kontaktowych składającego reklamację

Powyższe wymogi i wskazówki mają jedynie formie zalecenia, a niedostosowanie się do nich przez  składającego reklamację nie wpływa na skuteczność samej  reklamacji sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od złożenia reklamacji. Brak ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji w powyższym terminie oznacza, ze Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 1. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do złożonej reklamacji lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez sprzedawcę o dostarczenie  reklamowanego towaru  na koszt Sprzedawcy na adres wskazany w §1 ust.1 pkt b. niniejszego Regulaminu. Jeżeli jednak ze względu na  rodzaj wady, rodzaj towaru lub z innych powodów, dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, Klient zostanie poproszony o udostępnienie (po uprzednim uzgodnieniu terminu) Towaru Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar ten się znajduje.
 2. Prośba o dostarczenie Towaru, o której mowa powyżej w §7 ust. 5. Regulaminu, nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w §7 ust. 4. Regulaminu oraz nie narusza uprawnień Klienta, o których mowa w art. 561§1 Kodeksu cywilnego
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl